Zelfwaardering

Die zelfwaardering moet van binnen komen.Ego moet zich bedienen van extern toegevoegde waarde. En extern toegevoegde waarde is altijd onderhevig aan erosie en verval. Als je daarvan afhankelijk bent, heb …

Heal the World

Geen externe revolutie gaat deze wereld veranderen. Het moet een interne revolutie gaan zijn, die plaatsvindt in ieder individu. Net zo lang tot er een kritische massa van authentieke autonome …