Food for thought

De Rebel

DeRebelDe machtige, autoritaire figuur op deze kaart is duidelijk meester over zijn eigen lot. Op zijn schouder staat het embleem van de zon en de toorts die hij in zijn rechterhand houdt symboliseert het licht van zijn eigen, met moeite verkregen waarheid. Of hij nu rijk is of arm, de rebel is eigenlijk een keizer, want hij heeft de ketens van de repressieve conditionering en het maatschappelijke oordeel verbroken. Hij heeft zichzelf gevormd door alle kleuren van de regenboog te omarmen, hij is ontstegen aan de duistere, vormloze wortels van zijn onbewuste verleden en heeft zich vleugels aangemeten om de hemel in te vliegen. Zijn hele levenswijze is rebels, niet omdat hij tegen iets of iemand vecht, maar omdat hij zijn eigen ware aard heeft ontdekt en vastbesloten is daarnaar te leven. De adelaar is zijn totemdier, een boodschapper tussen hemel en aarde. De rebel daagt ons uit de moed te hebben om verantwoording te nemen voor wie we zijn en naar onze eigen waarheid te leven.
Sommige mensen zijn huiverig voor mensen die zichzelf kennen. Ze hebben een bepaalde kracht, een zekere aura en een zeker magnetisme, een charisma dat levenslustige, jonge mensen uit de gevangenis van de traditie kan bevrijden…
Een verlichte kan niet tot slaaf worden gemaakt -dat is de moeilijkheid- en hij kan niet gevangen worden gezet… Het kan niet anders dat ieder individu dat zijn innerlijk enigszins heeft leren kennen, wat moeilijk te verteren is; hij zet de boel op stelten. De massa wil niet gestoord worden, ook al zijn ze er ellendig aan toe. En ze zijn er ook ellendig aan toe, maar ze zijn aan hun ellende gewend. En iemand die authentiek is wordt gezien als een vreemdeling.
Een verlichte is de grootste vreemdeling op aarde; hij lijkt nergens bij te horen. Hij laat zich niet beperken door een organisatie, gemeenschap, maatschappij of natie.

Stress is een volksziekte!

(ont)stressHet tijdperk na de industriele revolutie en de opkomst van de laatste technologische snufjes zou het de mensen makkelijker moeten maken. Machines en elektrische apparaten zorgen ervoor ,dat we lichamelijk minder energie aan bepaalde zaken zouden hoeven te besteden. De bedoeling was: minder stress en méér tijd overhouden voor de leuke dingen.

Echter het omgekeerde is waar!
We leven nu in een informatietijdperk, waarin een overload aan informatie beschikbaar is. En de hersens fungeren als een soort harde schijf. Deze kan behoorlijk vastlopen! Daarbij hebben we ook nog eens een prestatiemaatschappij geschapen die het nodige van ons vraagt. Overvolle agenda’s en dan tussendoor ook nog boodschappen doen! Of ipv de te zware lichaamsarbeid van vroegere tijden, zitten we nu uren achter de pc, en hierdoor krijgt het lichaam weer te weinig beweging. Een juiste balans vinden in het hedendaagse leven valt daarom niet mee.

Chakra healing kan je helpen deze balans te vinden. Volg je intuitie. Maak nu gelijk een afspraak. Je zult er geen spijt van krijgen. Je hebt niets te verliezen, maar een heleboel te winnen. Doe s gek en ga drvoor!

Boekentips

Peter Meech – Het geheim van Chi (lessen van een chi kung meester)
Koichi Tohei – Ki in het dagelijks leven
Anodea Judith – Handboek Chakra Psychologie
Anodea Judith – Chakra werkboek
Eckhart Tolle – De Kracht van het Nu
Eckhart Tolle – Een Nieuwe Aarde
Kahlil Gibran – De Profeet
Stephen R. Covey – De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
Napoleon Hill – Think and grow rich
Richard Branson – Screw it Let’s Do it!
David Servan Schreiber – Uw brein als medicijn
Barbara Hannah – Jung, zijn leven, zijn werk
Judith Orloff – Emotionele vrijheid
Dr. Klaus Thomas – Dromen zelf analyseren
Tepperwein – De wetten van de Geest
Neale Donald Walsch – Vriendschap met God
Neale Donald Walsch – Ongewoon gesprek met God
Deepak Chopra – Leven in Overvloed
Deepak Chopra – Quantum Genezing
Deepak Chopra – De zeven spirituele wetten van succes
Gary Zukav – The dancing Wu Li Masters
Gary Zukav – De zetel van de ziel
Ervin Lazlo – Kosmische Visie
Judith Orloff – Emotionele vrijheid
Hane Marquardt – Voetzonemassage als therapie
Carine van den Berg – Voetdiagnostiek
Marie Louise Stangl – De wereld van de chakra’s
Jos Kivits – De zeven chakra’s
Allan & Barbara Pease – Hele oevre
Rhonda Byrne – The Secret
Paolo Coelho – De Alchemist
Paolo Coelho – De vijfde berg
Paolo Coelho – De heks van Portobello
Paolo Coelho – De duivel en het meisje
Paolo Coelho – De Alev
James Redfield – De Celestijnse Belofte
James Redfield – Het tiende inzicht
Shakti Gawain – Bespiegelingen in het Licht
Shakti Gawain – Het pad van transformatie
Shakti Gawain – Leven in het Licht
Lama Surya Das – De Ontwakende Boeddha
Beckh – Boeddha en zijn leer
Harischandra Kaviratna – Dhammapada, wijsheid van de Boeddha
T. Lobsang Rampa – Het derde oog
Hannah – Jung zijn leven, zijn werk
W.Y. Evans-Wentz – Het Tibetaanse Dodenboek (Bardo Thodöl)
Lao Tse – Tau Te Tjing
Wilhelm – I Tjing, Het boek der veranderingen
Van Vledder – Het mysterie van het Zelf-Upanishaden
Helen Schucman/William Thetford – Een cursus in wonderen
Jane Hope – The secret language of the soul
Louise L. Hay – Je kunt je leven helen
Louise L. Hay – Gebruik je innerlijke kracht
Ruiz – Meesterschap in Liefde
Baird T Spalding – De Meesters van het Verre Oosten
Ruiz – Meesterschap in Liefde
Benjamin Hoff – De Tao van Poeh
Bruce Lee – Tao of Jeet Kune Do
Peter Meech – Het geheim van Chi
Carlos Castenada – Magische oefeningen Tensegrity
Dr Wayne Dyer – Niet morgen, maar nu
Willem de Ridder – Handboek Spiegelogie
Wallace/Henkin – De Geest geneest
Yesudian / Haich – Sport en Yoga
Massaru Emoto – De boodschap van water
Linda Keen – Intuitieve ontwikkeling
Dr Eric Pearl – De Reconnectie
Marian van den Beuken – Hooggevoeligheid als uitdaging
Toon Hermans – Dan heb je geluk
Jan Cremer – Ik Jan Cremer Derde Boek
Patrick van Rhijn – Weg van Lila
Patrick van Rhijn – Vaderstad

Samenvatting “NIET MORGEN MAAR NU”

1001004005096306In dit boek toont dr. Wayne Dyer aan dat elk mens zijn mentale achilleshielen heeft, bewust of onbewust. Hij vertelt in begrijpelijke taal hoe deze zwakheden – waardoor de mens zichzelf vaak ernstig te kort doet en ongemerkt kwelt, opgespoord kunnen worden en hoe de mens in het dagelijkse leven kracht en inspiratie kan vinden zonder belemmerd te worden door zijn kwetsbare plekken. De psychotherapeut dr. Wayne Dyer gaat uit van de jongste psychologische visies op mens en wereld en van de ervaringen vanuit de praktijk, zoals die massaal toegankelijk zijn geworden door de brede stroom van psychotherapeutische literatuur. Maar zijn taal is niet die van een geleerde. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vele verworvenheden van de moderne psychotherapie toegankelijk voor een ieder die niet ten volle tevreden is over zijn bestaan en naar een uitweg of een oplossing zoekt.

Samenvatting “Werkboek chakra”
Werkboek_chakraChakra betekent wiel of draaikolk in het Sanskriet. De zeven chakra’s zijn centra van energie in het menselijk lichaam. Anodea Judith, psycholoog, ziet het het chakra systeem als sleutel tot kennis en geestelijke groei. Wanneer er in een chakra blokkades optreden kun je door gerichte meditatie en yogaoefeningen uit dit boek werken aan het openen van de chakra. Op die manier bevrijd je jezelf van frustraties, oude patronen en belemmerende overtuigingen.
Samenvatting“De kracht van het NU”

De kracht van ht NUDe kracht van nu is het spirituele boek van de afgelopen tijd.
Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen.
Daar komen we er ook achter dat we al ‘heel’ en ‘volmaakt’ zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven.
Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als ‘overgave’, ‘vergeving’ en ‘het onnoembare’. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.

Samenvatting “De Ontwakende Boeddha”

De acht stappen naar verlichting Met een inleiding van de Dalai Lama Met De ontwakende Boeddha brengt Lama Surya Das de essentie van het boeddhisme binnen handbereik van de moderne westerse mens. Het boek slaat een brug tussen Oost en West, en tussen heden en verleden, want voor het eerst wordt de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid toepasbaar gemaakt in het hedendaagse westerse leven.

De ontwakende Boeddha staat vol verhalen, voorbeelden en spirituele oefeningen en laat zien hoe het boeddhisme ons leven kan verdiepen. In ieder van ons schuilt immers een Boeddha. Om deze slapende Boeddha te doen ontwaken is het heus niet nodig om naar een Tibetaans klooster af te reizen. Sterker nog, het boeddhisme is een universeel gedachtegoed en toont zijn praktische waarde juist hier in de moderne maatschappij. Het kan zowel thuis alsook in relaties en op het werk een helder houvast bieden bij belangrijke vragen.

Iedereen die op zoek is naar innerlijke vrede zal in De ontwakende Boeddha spirituele voeding, vernieuwing en betekenis vinden. Het boek biedt een toegankelijke en verrassende mengeling van het alledaagse en het wonderbaarlijke.

De uit New York afkomstige auteur is een westerse boeddhist die al meer dan vijfentwintig jaar de grote spirituele Tibetaanse meesters bestudeert. Surya Das kent het boeddhisme van binnen uit en is een veelgevraagd spreker op congressen en lezingen.

‘Dit is een geweldige nieuwe weergave van de kern van het boeddhisme. Lama Surya Das integreert de essentie van de Tibetaanse leer op toegankelijke wijze in onze westerse cultuur.P jack Kornfield, auteur van Een licht voor jezelf.